IV edycja konkursu YPEF 2013/2014

Formularz zgłoszeniowy szkoły
Krajowego Etapu w Polsce IV Edycji Międzynarodowego Konkursu
„Young People in European Forests” YPEF 2013/2014

   Wyrażam gotowość zorganizowania eliminacji (testu) dla zespołów objętych niniejszym zgłoszeniem oraz zespołów z sąsiednich szkół, skierowanych przez Krajową Komisję YPEF, zgodnie z regulaminem krajowego etapu IV edycji konkursu YPEF. Deklaruję dołożenie staranności w przeprowadzeniu konkursu, w szczególności dochowanie tajności pytań konkursowych przed godziną rozpoczęcia konkursu oraz rzetelność przy przekazywaniu prac i ich wyników do Krajowej Komisji YPEF. Wyrażam również zgodę na publikację przez organizatorów danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu w celach niezbędnych do realizacji konkursu, m.in. na stronach internetowych www.ypef.eu, www.tpl.org.pl.

   Po wypełnieniu formularza elektronicznego i kliknięciu przycisku "ZAPISZ", na adres e-mail szkoły podany w formularzu zostanie automatycznie wysłana prośba o potwierdzenie zgłoszenia. Formularz zostanie przyjęty dopiero w momencie kliknięcia na link potwierdzający, który znajdzie się w otrzymanym przez Państwa e-mailu.
   Formularz po zapisaniu należy również wydrukować, korzystając z przycisku "DRUKUJ" i w oryginale z podpisami dyrektora placówki i nauczyciela koordynatora wysłać pocztą na adres:

   BIURO YPEF, 01-493 Warszawa, ul. Czerwonych Maków 12/33

   Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 17 marca 2014 r.

   Pole "Nadleśnictwo" proszę pominąć w przypadku szkół znajdujących się w miastach wojewódzkich.
 
Pełna nazwa szkoły / placówki
(max. 200 znaków)
   

Ulica, Numer
(max. 100 znaków)
   

Kod pocztowy
(format XX-XXX)
   

Miejscowość
(max. 50 znaków)
   

Powiat
(max. 50 znaków)
   

Województwo
(wybierz z listy)
   

Numer telefonu szkoły / placówki
(9 cyfr, np. 500123456, 22123456)
  +48  

Adres e-mail szkoły / placówki
(max. 80 znaków)
   

Dyrektor szkoły / placówki
(max. 50 znaków)
   

Nauczyciel koordynator odpowiedzialny za udział w konkursie
(max. 50 znaków)
   

Numer telefonu nauczyciela koordynatora
(9 cyfr, np. 500123456, 22123456)
  +48  

Adres e-mail nauczyciela koordynatora
(max. 80 znaków)
   

Przewidywana liczba zespołów uczniów (może ulec zmianie)
(max. 10 znaków)
   

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych
(max. 50 znaków)
   

Najbliższe Nadleśnictwo
(max. 50 znaków, nie dotyczy miast wojewódzkich)
   

    Zapisz