Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

 Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

Young People in European Forests in Czech Republic

          VIII Edition of International Contest YPEF         

The eighth edition of the YPEF contest announced!

Národní kolo mezinárodní soutěže Mladí lidé v evropských lesích YPEF, 13. - 14. 6. 2018 - Kostelec nad Černými lesy. Absolutním vítězem národního kola 8. ročníku mezinárodní soutěže YPEF se stalo družstvo z Gymnázia Chotěboř ve složení Jan Venc, Anna Boháčová a Tereza Stehnová.
Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v mezinárodním kole, které se koná 19. - 21. 9. 2018 v Litvě.


YPEF VIII edition announced!
The eighth edition of the YPEF contest announced!

The YPEF International Commission announces the eighth edition of the international contest Young People in European Forests.


National stages of the contest will be held between 1st of February and 1st of August 2018. The European Stage will be organized by Lithuanian Foresters Association  and will take place in autumn 2018 in the place indicated by the organizers from Lithuania.
Below we publish the Rules of YPEF contest 2017/2018:

Rules of the YPEF contest 2017/2018
and educational materials for YPEF 2017/2018:

 NEW BOOKLET VIII

Welcome to the YPEF VIII !
We wish you success!

          VII Edition of International Contest YPEF         

The seventh edition of the YPEF contest announced!

The YPEF International Commission announces the seventh edition of the international contest Young People in European Forests. National stages of the contest will be held between 1st of February and 15th of September 2017. The European Stage will be organized by Hungarian Forestry Association and will take place in Sopron, Hungary in the last week of September 2017.
Below we publish the Rules of YPEF contest 2016/2017:

Rules of the YPEF contest 2016/2017
and educational materials for YPEF 2016/ 2017:

 NEW BOOKLET VII

Welcome to the YPEF VII !
We wish you success!

 

YPEF VI edition announced!

 

28/12/2015

          VI Edition of International Contest YPEF         

 

The sixth edition of the YPEF contest announced!

The YPEF International Commission announces the sixth edition of the international contest Young People in European Forests. National stages of the contest will be held between 1st of February and 15th of September 2016. The European Stage will be organized by YPEF National Commission Latvia and will take place at the end of September or beginning of October 2016 in Latvia.

The  educational materials for YPEF 2015/2016 will be coming soon. Keep following our website.

Young people from all over Europe – JOIN YPEF 2015/2016!

 


YPEF OFFICE Czech Republic 

Czech Forestry Society
e-mail: cesles@cesles.cz
tel: +420 221 082 384

 

The fourth edition of the YPEF Contest

1. First (local) stage: test

·         Language: Czech

·         Time: end of February - end of March

·         Location: About 30 different localities (now in process)

2. Second (regional) stage: test (both theoretical and practical)

·         Time: April

·         Location: Five localities in campus of forestry professional high schools and Forestry University

3. Czech final (national) stage: test, presentation

·         Language: Czech, English

·         Time: May

·         One locality: arboretum of Forestry University


 

Booklet in English

 

The third edition of the YPEF contest is announced!

ypef  11/11/2012

On 7th - 8th of November took place the meeting of the YPEF ICC in Vienna. The third edition of the YPEF contest has been announced!  The schedule of the contest is as follows:  8th November 2012 – 30th November 2012 preparations to the contest – preparing educational materials; 1st  December 2012  – 31st January 2013  participants’ preparations, learning for the contest;
1st  February 2013 – 31st  May 2013  3rd edition, national stages in all YPEF partner countries;  September 2013, Portugal – 3rd edition, final stage.

Here you can find the new rules of the contest YPEF 2012/2013 .

During the meeting the YPEF ICC has been transformed to the YPEF International Commission and the YPEF new program, included new contests platform and YPEF school network has been discussed.
In the meeting participated representatives  of the organizations from Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania and Poland.

 


Booklet in English

 

 

Mladí lidé v evropských lesích
YPEF 2011/2012

Lesnická olympiáda je určená mladým lidem ve věku 13 až 19 let se zájmem o přírodu.
Soutěží se ve dvou až tříčlenných družstvech v kategoriích 13-15 a 16-19 let. 

 

Pravidla soutěže

Účastníci
1.  Účastníci soutěže jsou studenti z evropských zemí, ve věkovém rozmezí závislém na té které zemi, kterým na počátku školního roku 2011/2012 nebylo méně než 13 a více než 19 let.
2.  Účastníci vystupují v družstvech o dvou až třech žácích. Očekává se, že alespoň jedna osoba v každém družstvu hovoří anglicky. 

Soutěžní komise
3. Každá organizace účastnící se soutěže YPEF 2011/2012 může být zastoupena v Mezinárodním výboru YPEF.
4. Mezinárodní výbor YPEF a Národní soutěžní komise YPEF budou vykonávat přímý dozor nad průběhem soutěže.
5. Mezinárodní výbor YPEF může  -je-li to nutné- provádět změny ve svém složení.
6. Národní soutěžní komise YPEF mohou –je-li to nutné- provádět změny v jejich složení.
7. Vítězové celoevropského finále YPEF 2010/2011 mohou podpořit práci Mezinárodního výboru YPEF v propagačních a organizačních aktivitách týkajících se soutěže YPEF. 
8. Vítězové národních soutěží YPEF 2010/2011 mohou podpořit práci Národní soutěžní komise YPEF v jejich zemích v oblasti reklamních a organizačních aktivit týkajících se národních soutěží YPEF.

Cíle
9.  Základním cílem soutěže YPEF2011/2012 je rozvíjení aktivity a integrace mládeže prostřednictvím vzdělávání.
10. Družstva studentů získají nezbytné znalosti vlastními způsoby (neformálním vzděláváním), podělí se o tyto znalosti a prezentují výsledky kolegům účastnícím se soutěže v průběhu příprav na národní soutěže i v průběhu celoevropského finále. Průběh a organizace pracovního semináře finální části soutěže by měly účastníky naučit spolupracovat a diskutovat o problémech přírody a životního prostředí i mimo státní hranice a bariéry.

Stupeň 1 – Národní soutěž
11.  Organizace zastoupené v Mezinárodním výboru YPEF z dané země budou společně odpovídat za organizaci Národního stupně soutěže.
12. Pro soutěž jsou připraveny otázky z oblasti přírody, lesů a lesnictví minimálně 19 evropských zemí (národní bloky) a otázky k všeobecným problematikám přírody, lesů a lesnictví Evropy (celoevropský blok).
13.  Každé družstvo účastníků Národního stupně soutěže v jedné zemi bude odpovídat na stejný seznam otázek.
14.  Pro každou soutěž Národního stupně vybere Mezinárodní výbor YPEF seznam otázek losováním; zvlášť po dvou otázkách z každého národního bloku a dvanáct otázek z celoevropského bloku.
15.  Národní stupeň soutěže proběhne na školách, které reagovaly na výzvu Národní soutěžní komise YPEF. Účast v soutěži je dobrovolná a nemusí se v ní angažovat všichni studenti školy.
16.  Účastníci se na soutěž připraví studiem z webových stránek, učebnic a jiných materiálů vytvořených či povolených členy Mezinárodního výboru YPEF a distribuovaných ve všech zemích, které se soutěže účastní.
17.  Národní stupeň soutěže proběhne v každé zemi v termínu pro ni příhodném, a to mezi 1. únorem 2012 a 31. květnem 2012. Seznam s otázkami bude školám v zemi rozeslán těsně před dnem konání soutěže.
18.  Zúčastněné školy odešlou výsledky Národní soutěžní komisi YPEF, která je souhrnně vyhodnotí a určí národního vítěze, kterým se stane družstvo s nejvyšším počtem bodů. Počet družstev, které se zúčastní celoevropského stupně soutěže, stanoví Mezinárodní výbor YPEF na základě výsledků soutěže z jednotlivých zemí.
19.  V nutném případě může být pro určení vítězného družstva národního stupně soutěže zorganizováno doplňující kolo soutěže. Místo konání takového doplňujícího kola soutěže určí Národní soutěžní výbor YPEF. Seznam otázek pro toto doplňující kolo bude vybrán analogickým losováním z předem zaslaných bloků otázek.
20.  Podrobná pravidla pro Národní stupeň soutěže budou stanovena Národními soutěžními komisemi YPEF.
21.  Mezinárodní výbor může jako národní stupeň soutěže YPEF uznat i celonárodní lesnickou soutěž organizovanou jiným způsobem. V takovém případě bude místní soutěž doplněna o otázky YPEF.

Stupeň 2 – Celoevropské finále
22.  Od národních družstev účastnících se stupně 2 soutěže – Celoevropského finále se očekává, že budou prezentovat a propagovat znalosti o přírodě v jejich vlastní zemi.
22.  Družstva žáků ze všech zemí se setkají v hostitelské zemi. Celoevropský stupeň soutěže sestává ze dvou částí. Jednou částí je test organizovaný Mezinárodním výborem se seznamem otázek vybraných stejným způsobem jak uvedeno v čl. 14. Druhou částí je prezentace o přírodě, lesích a lesnictví v zemích účastníků v průběhu pracovního semináře YPEF. Prezentaci hodnotí tajným hlasováním lístky jak Mezinárodní výbor YPEF, tak i účastníci Celoevropského finále.
23.  Vítězem Mezinárodní soutěže YPEF2011/2012 se stává družstvo, které získá nejvyšší celkový počet bodů za test i prezentaci.     
24.  V případě, že se vyskytnou dvě či více družstev se stejným celkovým počtem bodů, bude rozhodovat počet bodů získaných za prezentaci.
25.  Oficiálním jazykem celoevropského stupně této soutěže je angličtina.
26.  Hostitelskou zemí YPEF 2011/2012 je Estonsko.

Podpora

27. Národní stupeň soutěže mohou podpořit (formou finanční či svojí účastí) další instituce z dané země.
28. Stupeň Celoevropského finále organizovaný Estonskou lesnickou společností může být financován Evropským fondem z grantu Akce 4.1 Programu Mládež v akci (Action 4.1 of the Youth in Action Programme).


Mezinárodní kolo

Vítězné družstvo národního kola bude Českou republiku reprezentovat v kole mezinárodním.
Místo konání: Estonsko
 
Termín konání: 26. - 27. září 2012
 
Jazyk: anglický

 
Národní kolo


Místo konání: Kostelec nad Černými lesy zámek, Arboretum (Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze)
 
Termín konání: 15. – 17. května 2012
 
V soutěži se utkali vítězové z regionálních kol dne 16. května 2012 a to bez rozdílu kategorií (13 – 15 a 16 – 19 let).
Dopoledne byl znalostní test v angličtině,  odpoledne praktická část v Arboretu a navečer vyhlášení výsledků a předání cen.
 
Fotografie z národního kola jsou na facebooku.

 

Výsledky národního kola:
 
1. místo
Střední lesnická škola Hranice - Václav Pecina, Jan Kikal, Kateřina Balážová

 
2. místo
Vyšší odborná škola lesnická a střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek
Petr Pospíšil, Jan Wohlmuth, Václav Zumr
3. místo
Česká lesnická akademie Trutnov - Lucie Machová, Miriam Plančíková, Jan Jílek
4. místo
Základní škola Manětín - Lucie Hlousová, Nikola Jirglová, Martin Říha
 
Kontakt: prof. Ing. Vilém Podrázský, CSc., Katedra pěstování lesů FLD ČZU v Praze; podrazsky@fld.czu.cz


Regionální kola proběhla 26. a 30. dubna na několika místech v ČR


Vlastní soutěž se skládá z vědomostního testu o evropských lesích (studijní materiál ke stažení a další stránky se studijním materiálem) a praktických úkolů (poznávání přírodnin, dřevorubecké disciplíny).
 
Jedno vítězné družstvo z každé kategorie postupuje do národního kola.
 
Termíny a kontakty pro regionální kola v jednotlivých krajích:


Kraje Olomoucký, Moravskoslezský, Zlínský a Jihomoravský:


Střední lesnická škola v Hranicích,
Hranice, Jurikova 588, 753 01, www.slshranice.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marek Šuba, ypef@slshranice.cz
 
Regionální kolo se konalo 26. dubna 2012 na SLŠ v Hranicích. Zúčastnilo se ho 10 tříčlenných družstev žáků prvních až třetích ročníků.
Test znalostí o evropských lesích měl 50 otázek a časový limit 60 minut nečinil žádnému z družstev problém.

Výsledky:
1. místo: Barbora Kuličková, Jan Kikal, Václav Pecina - 3.A

2. místo: Tomáš Anděl, Roman Haratyk, Jiří Černota - 1.A
3. místo: Kateřina Balážová, Petra Pantová, Monika Sklenářová - 1.B

 

 
 

 

Kraje Jihočeský, Středočeský, Západočeský, Vysočina, Praha:

Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek,
Kontaktní osoba: Mgr. Karolína Málková, malkova@lespi.cz
Dne 26. dubna 2012 proběhlo na Vyšší odborné škole lesnické a Střední lesnické škole Bedřicha Schwarzenberga Písek regionální kolo. Soutěž se skládala ze dvou disciplín – testu a určování přírodnin. Soutěžilo se ve dvou či tříčlenných družstvech.
Soutěže se zúčastnilo celkem 28 žáků (10 družstev) ve věkovém rozmezí 13 – 19 let. Tři družstva vytvořili žáci Základní školy Tomáše Šobra a Mateřské školy Písek, sedm družstev žáci VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek.
Vítězným družstvem se stalo družstvo žáků 2.B z VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek – Petr Pospíšil, Jan Wohlmuth a Václav Zumr.
Doprovodný program pro žáky ZŠ zajistili žáci VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek, kteří si připravili ukázky dravců a přednášku o činnosti sokolnického kroužku. Žáci dále navštívili „Chovatelskou přehlídku trofejí lovné zvěře spojenou s výstavou dalších zajímavostí ochrany přírody na Písecku a vzdělávacím cyklem na téma „Myslivcův rok“.

 

 
Kraje Královéhradecký, Pardubický, Ústecký, Liberecký:
Česká lesnická akademie Trutnov,
Lesnická 9, 541 11 Trutnov, www.clatrutnov.cz Kontaktní osoba: Ing. Bc. Ivana Matějková, matejkova@clatrutnov.cz
Termín konání: 26. dubna 2012
 
Výsledky regionálního kola, které se konalo na České lesnické akademii Trutnov 26. dubna:

1.místo: Jílek, Plančíková  - 3.B
2. místo: Jákl, Paták, Rynešová - 3.O
3.místo: Machová, Pasker, Raida - 2.O
 
Kraj Karlovarský: Střední lesnická škola Žlutice,
Žižkov 345, 364 52 Žlutice
Kontaktní osoba: Ing. Eva Hanušová, eva_hanusova@volny.cz
Termín konání: 30. dubna 2012


Porota ve složení Ing. Evžen Krejčí - ředitel Lázeňských lesů Karlovy Vary, Ing. Pavlína Voláková, Ph.D.. - ředitelka Žlutické teplárenské, s.r.o. - první výtopny na biomasu v ČR a Bc. Libor Neužil - lesní pedagog určila jako vítěze v Karlovarském kraji družstvo ze ZŠ Manětín - okr. Plzeň - sever ve složení: Lucie Holousová, Nikola Jirglová, Martin Říha z deváté třídy této ZŠ.

   --------
Kontakt: Ing. Marek Šuba, Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588, 753 01, E-mail: ypef@slshranice.cz
 
Další informace naleznete na stránkách: http://old.ypef.eu 

Regional rounds took place in four cities: Hranice, Písek, Trutnov and Žlutice and almost one hundred students from different primary schools and high schools participated. Winners of regional rounds (one team of three students from each region) will meet at the National round at Kostelec nad Černými lesy on  Wednesday 16. 5. 2012. Regional rounds had two parts. The first part consisted from written test about Czech and European forests, the second part was practical examination of knowledge trees and other nature parts. More info (photos included) at: ypef.cz.

 

Mr. Janez Potočnik - European Commissioner for Environment took over patronage for the second edition of  YPEF contest!!

Mr. Janez Potočnik - European Commissioner for Environment On the 21st of December Dr. Janez Potocnik  - European Commissioner for Environment sent a letter to the YPEF International Contest Commission informing that he takes over patronage for the second edition of YPEF contest.

 

“… I fully endorse your approach aiming at both integration and education. It is important to keep the attention high on forest protection, especially in the interest of the youngest generations. I welcome this initiative and I am happy to provide my patronage for this event. …”

 

 


Vzkaz pana Janeze Potočnika – Evropského komisaře pro životní prostředí účastníkům druhého ročníku soutěže „YPEF“.


Děkujeme pane komisaři, že podporujete naše aktivity!The second edition of the YPEF International Contest is announced!


During the meeting of the YPEF International Contest Commission in Warsaw on 7th of December 2011, the second edition of the YPEF International Contest about forests and forestry in Europe has been announced. Organizations from eleven countries: Austria, Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Portugal, Romania and Slovenia have already declared participation in the contest.

Meeting of the YPEF International Contest Commission in Warsaw on 7th of December 2011

National stage contests will take place between 1st  of February and 31st  of May. Winning teams from European countries will participate in the European Final Stage contest in Sagadi, Estonia on 26th – 27th of September 2012. We invite youths from other European countries to participation in the YPEF 2011/2012 International Contest!

More Info »


Download original material »
Welcome to the International Contest "Young People in European Forests" YPEF 2010/2011 under the auspices of polish Minister of Environment Andrzej Kraszewski. We wish all participants success during International Final of Contest, which will take place in Poland!


In Czech Republic contest was organized by SVOL - Sdružení hájící společné zájmy všech vlastníků nestátních lesů (Association of Municipal and Private Forest Owners ). Date of the contest: 3-5.06.2011. Place of the contest: 3 - 4.06.2011 - Spálené Poříčí (cca 30 km direstion south - east from Pilsen), 5.06.2011 - municipal forests in Pilsen. The YPEF contest was combined with Ecology Olympic Contest.  The participants of the contest were ten best teams from Czech schools, three persons in each team, chosen from 3 000 participants who started at the beginning.


View Image Details - Download Original]">    View Image Details - Download Original]">

View Image Details - Download Original]">    View Image Details - Download Original]">Czech teams during YPEF test


During three days participants had to solve different tasks. They had do present two kinds of forests in their neighborhood -  natural and such being in management of man; another task was to solve knowledge tests.  They were given  the YPEF test with 50 questions, for which they had been preparing from materials published on www.ypef.eu. Participants also had to show their knowledge on two forest trails, where they found different practical tasks- from identifying trees species to measurement of tree size.


View Image Details - Download Original]">Particpants had to know, what are the reasons of trees disasters    View Image Details - Download Original]">On the forest trail


After three days of competition the final took place in beautiful hall in Západočeské Muzeum in Pilsen. All participants, teachers, guests and organizers met to reward the winners. After kind speeches of Mayor of Pilsen and organizers it was announced, that the winner was the team from Gymnasium České Budějovice School: Lenka Čurnová, Leona Veselá and Václav Nuc. Congratulations!


View Image Details - Download Original]">Final  in Czech Republic  View Image Details - Download Original]">Final  in Czech Republic


The YPEF representatives from Poland who visited National Stage Contest in Czech Republic had a great pleasure to invite winners to Poland, to participate in the final stage of Young People in European Forests YPEF 2010/2011 contest. Forest  Friends Association, YPEF people and  the State Forests National Forest Holding are looking forward to meet young people, participants of YPEF contest in Poland during the final!