Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

 Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

ODPOWIEDZI ORAZ INFORMACJE - KRAJOWY ETAP KONKURSU YPEF 2010/2011 28 KWIETNIA 2011

Informujemy, że zmianie uległa osoba kontaktowa z Regionalnej Komisji  Konkursowej w Katowicach. W związku z tym korespondencję wysyłaną do Regionalnej Komisji Konkursowej w Katowicach prosimy kierować na nazwisko: Joanna Śmigielska-Mucha.

 

Odpowiedzi Krajowego Etapu Konkursu YPEF z dnia 28 kwietnia 2011 

 

Tabela zgłoszeń czytaj dalej.....

 

Adresy Regionalnych Komisji Konkursowych  

 

Plik przykładowa lista rankinkgowa 

 

Przykladowe sprawozdanie z konkursu YPEF 20102011 

 

 

Instrukcja sprawdzania YPEF

 

 Warszawa, 29 kwietnia 2011


Szanowni Państwo
W poniższym materiale przekazujemy informację dotyczącą sposobu sprawdzania testów, tworzenia sprawozdania oraz dalszego postępowania z testami polskiego krajowego etapu konkursu ,,Młodzież w Lasach Europy” YPEF 2010/2011


Odbiór arkusza odpowiedzi wysłanego na adres e-mail nauczyciela koordynatora--Sprawdzenie formularzy testowych wg arkusza --Opracowanie listy rankingowej i sprawozdania--Skopiowanie dokumentów i archiwizacja--Przesyłka formularza, sprawozdania oraz listy rankingowej do właściwej Regionalnej Komisji Konkursowej do dnia 10 maja 2011


Schemat procedury sprawdzania formularzyPełna informacja dot. sprawdzania formularzy testowych:


1. Arkusz odpowiedzi zostanie przesłany w dniu 29 kwietnia 2011 na adresy e-mail nauczycieli koordynatorów. Arkusz odpowiedzi dostępny będzie także na www.poland.ypef.eu oraz www.tpl.org.pl po wprowadzeniu hasła dostępu. Aby uzyskać hasło dostępu, należy skontaktować się z Biurem YPEF.


2. Formularze testowe sprawdzają nauczyciele koordynatorzy w danej szkole wg otrzymanego arkusza odpowiedzi.


3. Po sprawdzeniu formularzy testowych nauczyciel koordynator przygotowuje listą rankingową oraz sprawozdanie. Wzór listy oraz sprawozdania jest załącznikiem do niniejszego e-maila.


4. Po sprawdzeniu testów oraz wykonaniu sprawozdania nauczyciel wysyła: formularze testowe, listę rankingową oraz sprawozdanie do Regionalnej Komisji Konkursowej mieszczącej się we właściwej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Adresy Regionalnych Komisji Konkursowych przekazujemy w załączniku do niniejszego e-maila. Dodatkowo adresy, na które należy wysyłać dokumenty, można odnaleźć na stronie www.poland.ypef.eu oraz www.tpl.org.pl.


5. Przed wysłaniem formularzy testowych do Regionalnej Komisji Konkursowej należy je skserować i kopie zarchiwizować w szkole.


6. Sposób przesyłki: prosimy wysyłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście.


7. Przesyłkę należy wysyłać w takim terminie, by dotarły one do Regionalnej Komisji Konkursowej do dnia 10 maja 2011 roku.


  Biuro Konkursu YPEF
www.poland.ypef.eu
www.ypef.eu
22 621 11 26
691 644 228
691 644 227

office@ypef.eu