Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

 Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

...

Warszawa, SGGW, finał krajowy pierwszej edycji YPEF.

 

Zapraszamy do drugiej edycji Międzynarodowego Konkursu "Młodzież w Lasach Europy" YPEF 2011/2012!


Integracja przez edukację!


Szanowni Państwo!


W ubiegłym roku mieliśmy przyjemność spotkać Państwa w pierwszej edycji międzynarodowego konkursu wiedzy o lasach i leśnictwie w Europie „ Young People in European Forests – Młodzież w Lasach Europy”. Konkurs odniósł wielki sukces. Uczestniczyła w nim młodzież z jedenastu krajów europejskich. W Polsce w konkursie wzięło udział ponad dziewięć tysięcy uczennic i  uczniów z sześciuset dwudziestu szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Integracja przez edukację – te słowa najlepiej oddają ideę konkursu, zgodną z ideą i priorytetami Unii Europejskiej. Mówimy przecież o pogłębieniu wiedzy ekologicznej – co od lat stanowi stały punkt programów unijnych. Mówimy także o integracji – filarze istnienia Unii. Doceniając znaczenie konkursu dla edukacji młodzieży europejskiej patronat nad drugą edycją międzynarodowego konkursu YPEF objął Europejski Komisarz ds. Środowiska Dr Janez Potočnik. Zapraszamy Państwa do udziału w drugiej edycji konkursu YPEF!

Uczestnikami konkursu w Polsce są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mający na początku roku szkolnego 2011/2012 wiek od 13 do 19 lat. Jest to konkurs wiedzy o lasach i leśnictwie w Polsce i w Europie. Udział w konkursie biorą zespoły 2-3 osobowe, przy czym przynajmniej jedna osoba w zespole musi posługiwać się językiem angielskim. Konkurs składa się z dwóch etapów- Krajowego i Europejskiego.

Etap Krajowy polega na wypełnieniu testu z pytaniami dotyczącymi lasów i leśnictwa w Europie oraz w  19 krajach europejskich.  Wymagany zakres wiedzy zawarty jest w materiałach edukacyjnych dostępnych na stronie www.ypef.eu . Test składa się z 50 pytań: 12 dotyczących materiału o lasach i leśnictwie  Europy oraz po 2 dotyczących materiałów o lasach i leśnictwie Austrii, Belgii, Czech, Cypru, Estonii, Finlandii, Grecji, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Norwegii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Węgier i Ukrainy. Test jest jednokrotnego wyboru: z czterema opcjonalnymi odpowiedziami, przy czym tylko jedna jest prawidłowa.  Test zostanie przeprowadzony w  dniu 18 kwietnia 2011 w szkołach YPEF wybranych przez Krajową Komisje Konkursową (kilka sąsiednich szkół będzie pisać test w jednej wybranej szkole).

Trzy najlepsze zespoły z terenu każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych biorą udział w Finale Krajowym, który odbędzie się w dniu 24 maja 2012 r. w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Dla najlepszych szkół i zespołów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe.
Dla szkół: I nagroda wartości 10 000zł; II nagroda wartości 5000 zł; III nagroda wartości 3000 zł; oraz nagrody rzeczowe dla:
uczniów - członków trzech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi nauczycieli,
uczniów -  członków siedemnastu najlepszych zespołów regionalnych i dla opiekujących się nimi nauczycieli,
o łącznej wartości 40 000 zł.

Do Etapu Europejskiego przechodzi ten zespół, który otrzyma największą liczbę punktów w Finale Krajowym w Warszawie w dniu 24 maja 2012 r.

Etap Europejski (Finał) składa się z testu oraz prezentacji na temat lasów i leśnictwa własnego kraju. Etap Europejski prowadzony jest w języku angielskim.  Wymagany zakres wiedzy do testu to informacje na temat lasów Europy oraz lasów i leśnictwa w krajach, o których materiały edukacyjne są dostępne na stronie www.ypef.eu . Test jest jednokrotnego wyboru: z czterema opcjonalnymi odpowiedziami, przy czym tylko jedna jest prawidłowa. Finał drugiej edycji konkursu będzie miał miejsce w Sagadi, w Estonii w dniach 26-27 września 2012.   Polscy uczniowie spotkają się w finale z koleżankami i kolegami z Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Portugali, Rumunii, Niemiec, Słowenii i Węgier.


Wszystkie materiały edukacyjne dostępne są w języku polskim i angielskim na www.ypef.eu .


Szczegółowe informacje znaleźć można w Regulaminie Krajowym i Regulaminie Międzynarodowym, a także na stronie www.ypef.eu  (w języku angielskim), www.poland.ypef. (w języku polskim)  oraz pod numerem telefonu 22 621 11 26.


Zapraszamy!

 

 


MIĘDZYNARODOWY  KONKURS "MŁODZIEŻ W LASACH EUROPY" YPEF 2011/2012 – II EDYCJA


 NAJWIĘKSZY KONKURS WIEDZY
O LASACH I LEŚNICTWIE W EUROPIE !!!

 


1. Uczniowie w wieku 13-19 lat tworzą zespoły 2-3 osobowe. Nauczyciel zgłasza szkołę do konkursu do dnia 17 marca 2012.

2. Materiały edukacyjne znajdują się na stronie www.ypef.eu - zawierają wszystkie niezbędne informacje potrzebne w konkursie.

3. Bezpośrednio przed eliminacjami szkoła przeprowadzająca test otrzyma zestaw 50 pytań testowych w języku polskim – 4 odpowiedzi do wyboru, z czego tylko jedna jest poprawna.
 
4. W dniu 18 kwietnia 2012 r. zespoły rozwiązują test - uczniowie w zespole wspólnie odpowiadają na pytania. Test zorganizowany będzie w szkołach YPEF wybranych przez Krajową Komisje Konkursową (kilka sąsiednich szkół będzie pisać test w jednej wybranej szkole).

5. Trzy najlepsze zespoły z terenu każdej Regionalnej Dyrekcji Lasów biorą udział w Finale Krajowym, który odbędzie się w dniu
24 maja 2012 r.
w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

6. Dla najlepszych szkół i zespołów przewidziane są także cenne nagrody rzeczowe.
Dla szkół: I nagroda wartości 10 000zł; II nagroda wartości 5000 zł; III nagroda wartości 3000 zł; oraz nagrody rzeczowe dla:
uczniów - członków trzech najlepszych zespołów i dla opiekujących się nimi nauczycieli,
uczniów -  członków siedemnastu najlepszych zespołów regionalnych i dla opiekujących się nimi nauczycieli,
o łącznej wartości 40 000 zł.

7. Najlepszy zespół etapu krajowego kwalifikuje się do europejskiego finału, który odbędzie się w dniach 26-27 września w Sagadi w Estonii.

8. W finale spotkacie koleżanki i kolegów z Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Slowenii i Węgier.
 
9. Konkurs popularyzuje wiedzę o lasach w krajach Europy - zgłaszajcie jak najwięcej zespołów do udziału w Konkursie YPEF!


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU UCZNIÓW I NAUCZYCIELI
Z GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH!