Get Involved

 

YPEF - the biggest European school contest dedicated to forests and forestry - click on Get Involved

 Witamy!

Vítajte !

Willkommen!

Vítejte!

Tere tulemast!

Sveiki atvykę!

Laipni lūgti!

Kalosorisate!

Bem-vindo!

Вітаєм Вас!

Üdvözöljük!

Bine ati venit!

Willkommen!

Živijo!

 

Yassou!

 

 

Konkurs fotograficzny ,,Lasy w Europie” – regulamin konkursu

 

Konkurs fotograficzny: „Las w zimie” – regulamin konkursu


1.    Konkurs jest prowadzony w ramach promocji Międzynarodowego Konkursu ,,Młodzież w Lasach Europy-Young People in European Forests”.
Termin nadsyłania prac trwa do 15 marca 2012r.
2.    Terytorium wykonywania zdjęć do konkursu jest obszar Europy.
Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
Zdjęcia należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres office@ypef.eu a w temacie wiadomości podać: konkurs fotograficzny „Las w zimie”.
3.    Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
4.    Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.
5.    Uczestnikami konkursu fotograficznego są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie ,,Młodzież w lasach Europy- Young People in European Forests” YPEF 2011/2012.
6.     Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe wymagania:
• być fanem strony ,,Young People in European Forests” na Facebooku (poprzez kliknięcie ,,Lubię to!”),
• być uczestnikiem konkursu ,,Young People in European Forests”- zgłoszenie Twojego zespołu i szkoły do konkursu ,,Young People in European Forests” YPEF 2011/2012 musi wpłynąć do Biura YPEF na adres
ul. Czerwonych Maków 12/33,
01-493 Warszawa
tel./fax.22 621 11 26
do dnia 17 marca 2012 (decyduje data wysłania).
Informacje na temat zgłoszeń www.poland.ypef.eu.
7.    Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może przesłać drogą e-mailową jedno zdjęcie o tematyce ,,Las w zimie” na adres office@ypef.eu. Zdjęcie ma dotyczyć lasów i/lub ich walorów w zimie, może być wykonane w dowolnym kraju europejskim. W e-mailu, prócz zdjęcia, należy zawrzeć następujące informacje:
• Imię i nazwisko uczestnika,
• adres zamieszkania,
• telefon kontaktowy uczestnika,
• wiek uczestnika,
• nazwę i adres szkoły, z której uczestnik bierze udział w konkursie YPEF 2011/2012,
• imię i nazwisko nauczyciela koordynującego konkurs YPEF w danej szkole.
• tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce/kraj jego wykonania.
8.    Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę, by jego imię, nazwisko oraz nazwa szkoły, z którą jest związany, zostały umieszczone na listach rankingowych wyników i/lub został wykorzystany w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
9.    Uczestnik, który przystępuje do konkursu oświadcza, że:
Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
10.    Udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, na potrzeby konkursu fotograficznego, konkursu YPEF, edukacji i promocji Towarzystwa Przyjaciół Lasu,  jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką.
11.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniach, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
12.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemów, a także za inne okoliczności niezależne od  organizatora, które uniemożliwiają wzięcie udziału w konkursie i/lub nie spełnienie wszystkich wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
13.    Uczestnik zwalnia organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z  tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
14.    Nagrody rzeczowe przyznane zostaną dla zdobywców 3 pierwszych miejsc, dodatkowo 10 najlepszych zdjęć zostanie wyróżniona i opublikowana na naszej stronie internetowej www.ypef.eu.
15.    Lista zwycięzców zostanie ogłoszona dnia 30.03.2012 r. na naszej stronie internetowej www.poland.ypef.eu oraz na facebooku: www.facebook.com/YPEF.EU . Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą elektroniczną.
16.    Nagroda zostanie dostarczoną przesyłką kurierską na wskazany adres.
17.    Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
18.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora oraz jego partnerów z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w konkursie lub innych czynności związanych z konkursem, włączając w to przyjęcie i użycie, lub nieodpowiednie użycie, bądź posiadanie wygranej nagrody przyznanej w niniejszym konkursie.

 


Konkurs fotograficzny: „Przedwiośnie w lesie” – regulamin konkursu


1.    Konkurs jest prowadzony w ramach promocji Międzynarodowego Konkursu ,,Młodzież w Lasach Europy-Young People in European Forests”.
Termin nadsyłania prac trwa do 15 kwietnia 2012r.
2.    Terytorium wykonywania zdjęć do konkursu jest obszar Europy.
Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży, polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji zdjęcia.
Zdjęcia należy przesyłać na konkurs tylko i wyłącznie drogą elektroniczną na adres office@ypef.eu a w temacie wiadomości podać: konkurs fotograficzny „Przedwiośnie w lesie”.
3.    Zdjęcia muszą być zapisane w formacie JPG. Dłuższy bok zdjęcia powinien mieć nie mniej niż 2400 pixeli.
4.    Zgłaszane do konkursu fotografie nie mogą być wcześniej nagradzane w żadnym innym konkursie fotograficznym.
5.    Uczestnikami konkursu fotograficznego są uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy wezmą udział w Międzynarodowym Konkursie ,,Młodzież w lasach Europy- Young People in European Forests” YPEF 2011/2012.
6.     Aby wziąć udział w konkursie, należy spełnić poniższe wymagania:
• być fanem strony ,,Young People in European Forests” na Facebooku (poprzez kliknięcie ,,Lubię to!”),
• być uczestnikiem konkursu ,,Young People in European Forests”- zgłoszenie Twojego zespołu i szkoły do konkursu ,,Young People in European Forests” YPEF 2011/2012 musi wpłynąć do Biura YPEF na adres
ul. Czerwonych Maków 12/33,
01-493 Warszawa
tel./fax.22 621 11 26
do dnia 17 marca 2012 r. (decyduje data wysłania).
Informacje na temat zgłoszeń www.poland.ypef.eu.
7.    Każdy z uczestników konkursu fotograficznego może przesłać drogą e-mailową jedno zdjęcie o tematyce ,,Przedwiośnie w lesie” na adres office@ypef.eu. Zdjęcie ma dotyczyć lasów i/lub ich walorów na przedwiośniu, może być wykonane w dowolnym kraju europejskim. W e-mailu, prócz zdjęcia, należy zawrzeć następujące informacje:
• Imię i nazwisko uczestnika,
• adres zamieszkania,
• telefon kontaktowy uczestnika,
• wiek uczestnika,
• nazwę i adres szkoły, z której uczestnik bierze udział w konkursie YPEF 2011/2012,
• imię i nazwisko nauczyciela koordynującego konkurs YPEF w danej szkole.
• tytuł zdjęcia, datę oraz miejsce/kraj jego wykonania.
8.    Zgłaszając swój udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę, by jego imię, nazwisko oraz nazwa szkoły, z którą jest związany, zostały umieszczone na listach rankingowych wyników i/lub został wykorzystany w inny sposób w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu.
9.    Uczestnik, który przystępuje do konkursu oświadcza, że:
Przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie.
10.    Udziela organizatorowi konkursu nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, na potrzeby konkursu fotograficznego, konkursu YPEF, edukacji i promocji Towarzystwa Przyjaciół Lasu,  jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką.
11.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy zgłoszeniach, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu e-mail uniemożliwiającą odszukanie uczestnika i/lub wręczenie nagrody.
12.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z wadliwości działania łączy internetowych lub systemów, a także za inne okoliczności niezależne od  organizatora, które uniemożliwiają wzięcie udziału w konkursie i/lub nie spełnienie wszystkich wymagań określonych w niniejszym regulaminie.
13.    Uczestnik zwalnia organizatora oraz inne podmioty współpracujące przy organizacji konkursu z odpowiedzialności z tytułu opublikowania nadesłanych przez siebie fotografii, a w przypadku pokrycia przez w/w podmioty jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z  tytułu niezgodności ze stanem faktycznym i/lub prawnym oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 ureguluje wszystkie związane z tym faktem koszty.
14.    Nagrody rzeczowe przyznane zostaną dla zdobywców 3 pierwszych miejsc, dodatkowo 10 najlepszych zdjęć zostanie wyróżniona i opublikowana na naszej stronie internetowej www.ypef.eu.
15.    Lista zwycięzców- 1. Miejsce i wyróżnieni- zostanie ogłoszona dnia 30.04.2012 r. na naszej stronie internetowej www.poland.ypef.eu oraz na facebooku: www.facebook.com/YPEF.EU. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o sposobie odbioru nagrody telefonicznie lub drogą elektroniczną.
16.    Nagroda zostanie dostarczoną przesyłką kurierską na wskazany adres.
17.    Za nagrody nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
18.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez uczestników na zwolnienie z odpowiedzialności Organizatora oraz jego partnerów z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat i odszkodowań, które mogłyby powstać na skutek uczestnictwa w konkursie lub innych czynności związanych z konkursem, włączając w to przyjęcie i użycie, lub nieodpowiednie użycie, bądź posiadanie wygranej nagrody przyznanej w niniejszym konkursie.